Rekrutacja

 

TRWA REKRUTACJA!

Rozpoczęcie zajęć - JESIEŃ 2021 r.

 

 

ZASADY  REKRUTACJI:

Decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona),

Matura nie jest wymagana (ukończona szkoła średnia);

 

OPŁATY:

Nauka jest BEZPŁATNA !

Czesne - 0 zł

Wpisowe - 0 zł

Ubezpieczenie - około 30 zł za rok

 

Każda osoba, która już teraz zapiszę się do naszej szkoły zostanie nieodpłatnie członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a tym samym będzie mogła uczestniczyć we wszelkich inicjatywach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

 

Osoby, które zapiszą się do dnia 31.01.2021 r. do naszej szkoły otrzymają jednorazową "Olsztyńską Kartę Rabatową". Oferty dostępne na olsztyńskim portalu rabatowym: www.rabatol.pl

 

WYKAZ  WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW  REKRUTACYJNYCH:

•             Świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis,

•             Zdjęcia legitymacyjne -2 szt.,

•             Zaświadczenie lekarza medycyny pracy (NIE lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik farmaceutyczny,

•             Kopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu,

•             Dokumenty wewnętrzne szkoły: podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy;

 

Osoby, które zapiszą się przez "Formularz on-line" proszone są o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: (89) 527 24 49, (89) 527 24 49, celem ustalenia terminu dopełnienia wszystkich formalności rekrutacyjnych.

 

ZAPISY:

Szkoła Policealna Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie

ul. 1 Maja 13 ( piętro VII ), 10-117 Olsztyn (wieżowiec vis-a-vis Teatru im. Stefana Jaracza)

tel. (89) 5 27 24 49 / (89) 5 27 58 25

e-mail: pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl