Czwartki u Ekonomistów

„Czwartki u Ekonomistów” to cykliczne, odbywające się raz w miesiącu (najczęściej w trzecim tygodniu) konwersatoria w formie otwartej debaty. Są one poświęcone aktualnym aspektom życia gospodarczego oraz działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Do dyskusji zapraszani są ekonomiści reprezentujący zarówno środowisko naukowe z różnych regionów Polski, ale także przedstawiciele władz samorządowych, prezesi olsztyńskich firm oraz dziennikarze. Ich celem jest nie tylko wymiana poglądów i opinii różnych środowisk, ale także umożliwienie nawiązywania kontaktów świata nauki i kultury z reprezentantami biznesu.

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie uprzejmie zaprasza na otwartą dyskusję w ramach nowej formuły cyklicznych spotkań „Czwartki u Ekonomistów” na temat: „Problemy integracji i dezintegracji w Unii Europejskiej”. W panelu wprowadzającym zostaną poruszone między innymi: przyczyny ograniczenia rozwoju gospodarczego, efekty integracji gospodarczej w Europie,konsekwencje i przyczyny dezintegracji europejskiej w Europie. Najbliższą dyskusję poprowadzi Pan dr Bogdan Włodarczyk. Głównym prelegentem organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie spotkania będzie Pan prof. dr hab Janusz Heller – Kierownik Katedry Makroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w latach 2012-2016 Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, zawodowo związany z ośrodkami naukowymi w Bydgoszczy i Warszawie.

Termin spotkania: 30 marca br. (czwartek), godz.17.00.

Miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, piętro VIII, pok. 804.

Wstęp wolny!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 29 marca 2017r.;pte@pteolsztyn.edu.pl

Archiwum  - 2015 rok

Temat: „W świecie splendoru i bogactwa”.Referujący: mgr Jerzy Kawa z Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Temat: „Karawana kryzysu. Czy pomoc może zabijać? ”.Referujący: mgr Jerzy Kawa z Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie oraz Michał Ptaszyński – doradca prawny.

Temat: „Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku UE".Referujący: dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM,  Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw UWM w Olsztynie.

Temat: „Fałszowanie dokumentów finansowo-księgowych a Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.Referujący: dr Renata Burchart z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Rachunkowości).

Temat: „Rozwój sektora bankowego w Polsce i instrumentów jego ochrony”.Referujący: dr Bogdan Włodarczyk – Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Bank Polski w Olsztynie, adiunkt  na UWM w Olsztynie

Archiwum  - 2014 rok

Temat: „Dynamika pola cenności”.Prelegent: mgr Oksana Kuryj- Wysocka, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych na UWM w Olsztynie.

Temat: „Współpraca konkurentów - moda czy konieczność?”Prelegent: dr Krystyna Romaniuk - Prezes PTE O. Olsztyn.

Temat: „Ekonomia na rozdrożu - koniec nauki czy nowe otwarcie. Przyczynek do budowania nowego mainstreamu w ekonomii".Prelegent: dr hab. Andrzej J. Kozłowski, prof. nadzw. z Wyższej Szkoły Biznesu w Pile.

Temat: „Rentowność inwestycji giełdowych na tle wybranych wskaźników rynkowych".Prelegent: dr Anna Rutkowska - Ziarko i mgr Filip Gęstwicki z Katedry Metod Ilościowych na UWM w Olsztynie.

Temat: „Klient w sidłach reklamy”.Prelegent: dr inż. Wojciech Szalkiewicz - Specjalista ds. komunikacji w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie. 

Temat: „Metody przeciwdziałania emigracji zarobkowej Polaków. Na przykładzie nowych inicjatyw przedsiębiorczości wiejskiej”.Prowadzenie: mgr Jerzy Kawa z Katedry Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Temat: „Bankowość społeczna w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju".Prelegent: dr Marek Garbowski.

Temat: „Weryfikacja modelu wyceny papierów wartościowych z wykorzystaniem dolnostronnych miar ryzyka".Prelegent: dr Lesław Markowski z Katedry Metod Ilościowych na UWM w Olsztynie.

Archiwum - 2013 rok

Temat: „Humor w komunikacji”.Prelegent: dr inż. Wojciech Szalkiewicz - Specjalista ds. komunikacji w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

Temat: „Rynek kredytów w Polsce w okresie ostatniego światowego kryzysu finansowego”.Prelegent: dr Bogdan Włodarczyk–Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Bank Polski w Olsztynie.

Temat: „Wpływ myśli islamskiej i judaistycznej na kształt bankowości państw arabskich i Izraela”.Prelegent: Michał Ptaszyński - doradca prawny.

Temat: „Finanse Stolicy Apostolskiej oraz reforma Banku Watykańskiego”.Prelegent: Michał Ptaszyński - doradca prawny.

Temat: „Przestrzeń-istotna zmienna w analizach ekonomicznych”.Prelegent: mgr Justyna Supińska z Uniwersytetu Warszawskiego, European Regional Science Association Sekcja Polska.

Archiwum  - 2012 rok

Temat: „Analiza instrumentów zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie”.Prelegent: dr Renata Burchart z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Rachunkowości).

Temat: „Rola przepisów prawa w aktywizowaniu zawodowym osób niepełnosprawnych”.Prelegent: mgr Jerzy Kawa z Katedry Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Temat: „Kryzys w przedsiębiorstwie”.Prelegent: mgr Marek Sochoń - doktorant SGH, ekspert w dziedzinie doradztwa finansowego i inwestycyjnego.

Temat: „Mechanizmy i perspektywy rozwoju klastrów gospodarczych".Prelegent: dr Zbigniew Nasalski - Prodziekan na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

Temat: „Wykorzystanie modeli ekonomicznych do zwalczania zorganizowanej przestępczości”.Prelegent: mgr Jerzy Kawa z Katedry Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Temat: „Blaski i cienie zmian własnościowych firmy na przykładzie Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Spółka z o.o. w Olsztynie”.Prelegent: mgr inż. Waldemar Klocek -Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego.

Temat: "Plan dla Polski”.Prelegent: dr Janusz Cichoń -Poseł na Sejm RP.

Temat: "Źródła i mechanizmy globalnego kryzysu finansowego".Prelegent: mgr Paweł Janukowicz- doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Archiwum  - 2011 rok

Temat: „Państwa Europy Środkowo-Wschodniej a wspólna waluta europejska".Prelegent: Michał Kozłowski - laureat II nagrody konkursu pt.:" Najlepsza praca magisterska, licencjacka z zakresu ekonomii”(student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Temat: „Kopernik o pieniądzu i na pieniądzu".Prelegent: mgr inż. Wojciech Szalkiewicz Specjalista ds. komunikacji w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

Temat:„Uwarunkowania reformy emerytalnej. Co dalej z OFE?”Prelegent: dr Janusz Cichoń - Poseł na Sejm RP.

Temat:„Podstawy giełdy walutowej".Prelegent: Adam Gaber - student Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie.

Temat: „Psychologia inwestora giełdowego, czyli finanse behawioralne”.Prelegent: mgr inż. Wojciech Szalkiewicz Specjalista ds. komunikacji w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

Temat:„Kreowanie wiedzy w jednostkach badawczo-rozwojowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej”.Prelegent: dr Krystyna Romaniuk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Temat:„Ekonometria finansowa-teoria i zastosowania”.Prelegent: dr Krzysztof Piontek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Temat:„Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa”.Prelegent: dr Katarzyna Kuziak  z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Archiwum  - 2010 rok

Temat: „Aktywna polityka rynku pracy i jej efektywność na tle doświadczeń międzynarodowych”.Prelegent: mgr Sylwia Nowińska (I nagroda w III edycji konkursu pt.: ”Najlepsza praca magisterska, licencjacka z zakresu ekonomii” - student  Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ).

Temat: „Ekonomiczno-technologiczne aspekty podpisu elektronicznego”.Prelegent: mgr Jacek Świderski-konkurs (I nagroda w II edycji - konkursu pt.: "Najlepsza praca magisterska, licencjacka z zakresu ekonomii”- student Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie).

Archiwum  - 2009 rok

Temat: „Światowy kryzys-konsekwencje dla Polski”.Prelegent: dr Janusz Cichoń - Poseł na Sejm RP.

Archiwum  - 2008 rok

Temat: „Korzyści wejścia do strefy euro”.Prelegent: dr Wanda Niemczynowicz  z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie.

Temat: „Ekonomia społeczna w Polsce”.Prelegent: mgr Jerzy Kawa  z Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Temat: „Reforma służby zdrowia-dodatkowe ubezpieczenia społeczne”.Prelegent: dr Janusz Cichoń - Poseł na Sejm RP.

Temat: „Rachunek ekonomiczny efektywności przedsięwzięć społecznych”.Prelegent: mgr Jerzy Kawa  z Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Temat: „Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych”.Prelegent: dr Janusz Cichoń - Poseł na Sejm RP.

Temat: „Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji komunalnych (na przykładzie gospodarki wodno-kanalizacyjnej miasta Gdańsk)".Prelegent: mgr Nina Kolczyńska ( I nagroda w I edycji konkurs pt.: ”Najlepsza praca magisterska, licencjacka z zakresu ekonomii”- studentka  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Archiwum  - 2007 rok

Temat: „Bierność zawodowa jako alternatywa wobec bezrobocia”.Prelegent: dr Janusz Cichoń- Poseł na Sejm RP.

Temat: „Konkurencyjność Polski i Warmii i Mazur w świetle raportu Światowego Forum Ekonomicznego”.Prelegent: dr Janusz Cichoń - Poseł na Sejm RP.

Temat: „Konkurencyjność Polski i Warmii i Mazur w świetle raportu Światowego Forum Ekonomicznego”.Prelegent: dr Janusz Cichoń - Poseł na Sejm RP.

Temat: „Giełda jako źródło kapitału dla przedsiębiorstw”.Prelegent: mgr inż. Wojciech Szalkiewicz- Specjalista ds. komunikacji w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

Temat: „Ocena wykształcenia kadry menedżerskiej na Warmii i Mazurach”.Prelegent: mgr inż. Wojciech Szalkiewicz- Specjalista ds. komunikacji w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

Temat: „Giełda jako źródło kapitału dla przedsiębiorców”.Prelegent: dr Janusz Cichoń - Poseł na Sejm RP.

Temat: „Konkurencyjność polskiej turystyki”.Prelegent: dr Janusz Cichoń- Poseł na Sejm RP.

Temat: „Gospodarka oparta na wiedzy”. Prelegent: dr Krystyna Romaniuk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.