KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Chcesz poznać tajniki księgowości? Może chcesz pogłębić swoją wiedzę? A może jednak chcesz zdobyć nowy zawód na czasie?

Obecnie w naszym kraju jest blisko 1,8 mln firm, w tym ok. 1,2 mln małych firm jednoosobowych i cały czas rośnie. Pojawia się zapotrzebowanie na usługi księgowe. Nastąpił rozkwit zawodu księgowego w Polsce.

Ośrodek Kształcenia PTE prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział  w Olsztynie od wielu lat organizuje kursy dla księgowych, zarówno pełnej księgowości oraz uproszczonej księgowości opartej o PKPiR.

Co wyróżnia nasze kursy?

  • stawiamy na praktykę,
  • dopasowujemy taką liczbę szkoleń, aby w maksymalnie krótkim czasie przekazać jak najwięcej wiedzy, PROWADZENIE 8-9 miesięcznych szkoleń (w tym przerwy wakacyjnej) jest bezsensowną stratą czasu, osiągnąć to można w przeciągu np. 3-4 miesięcy,
  • na szkoleniach nie skupiamy się nad elementami, których wystąpienie w codziennej pracy księgowego jest bardzo mało prawdopodobne,
  • chcemy, aby słuchacz ROZUMIAŁ i wiedział jak postąpić w przypadku napotkania określonego problemu,
  • zmaksymalizowanie czasu kursu na szkoleniach z programów komputerowych, które są podstawowym narzędziem pracy każdego księgowego.
  • kadra dydaktyczna - egzaminatorzy, dydaktycy księgowi oraz informatyczni, praktykujący w zawodzie księgowego oraz informatyka.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.