Nauka

 

Trwa nabór.

Rozpoczęcie zajęć - JESIEŃ 2021 r.

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA !   MATURA nie jest wymagana !

Technik farmaceutyczny symbol cyfrowy zawodu: 321301

Kwalifikacja MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi. Kwalifikacja zawodowa, formuła 2019

Podstawa programowa. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991, zał. 20 - Technik farmaceutyczny (strony 2653-2669)). Rozporządzenie określa warunki realizacji programu, minimalną liczbę godzin kształcenia (w tym ilość godzin nauki praktycznej).

Baza dydaktyczna

  • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w przystosowanych do nauki salach wykładowych w siedzibie szkoły (Olsztyn, ul. 1 Maja 13)
  • Zajęcia i ćwiczenia praktyczne odbywają się w pracowniach specjalistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pracowni farmakognozji w siedzibie szkoły

 

Prowadzenie zajęć

  • Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów)
  • Zajęcia odbywają się co tydzień:
  • środa, czwartek, piątek (od godz.16:00)
  • soboty i niedziele (od godz. 8:00)

 

 

 

 

Nie zdałeś matury?

Nie szkodzi...

U nas możesz uczyć się bez matury!