Technik farmaceutyczny - szkoła policealna

Zapewnia doskonałe warunki kształcenia i indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauka w naszej szkole trwa dwa lata.

W naszej szkole zajęcia praktyczne odbywają się w pełni wyposażonych pracowniach, a nie nazywają się zajęciami praktycznymi. Zaczynają się one już w pierwszym semestrze i są one realizowane przez cały okres nauki.

Stawiamy na praktyczną naukę zawodu, na jak najlepsze przygotowanie do Państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Obecnie egzamin ten przeprowadzany jest w formie praktycznej, a nie jak do tej pory w formie projektu „na kartce”.

Nasi nauczyciele to doskonali dydaktycy, którzy pracę na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim łączą z prywatną praktyką farmaceutyczną. Posiadamy ogromne doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych (20 lat).

Naszym celem jest przygotowanie osoby, która będzie atrakcyjna na rynku pracy. Ukończenie szkoły to nie wszystko, ważne jest zdobycie satysfakcjonującej pracy. Właściciele aptek chętnie przyjmują do pracy naszych absolwentów.

Osoby, które zapiszą się do dnia 31.01.2021r. do naszej szkoły otrzymają jednorazową "Olsztyńską Kartę Rabatową". Oferty dostępne na olsztyńskim portalu rabatowym: www.rabatol.pl.Każada osoba zostanie nieodpłatnie dodatkowo członkiem PTE O.Olsztyn.

                   Nauka jest BEZPŁATNA !!!    MATURA nie jest wymagana !!!

Zgodnie z celami kształcenia absolwent naszej szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych
  • wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów
  • uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach

 

W 2,5-letnim cyklu kształcenia (5 semestrów) słuchacz zdobywa jedną kwalifikację zawodową MS.17, która kończy się egzaminem państwowym przeprowadzonym pod koniec V semestru przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Słuchacze uzyskują tytuł Technika farmaceutycznego oraz „Suplement Europass”.

                   

 

Nie zdałeś matury?

Nie szkodzi...

U nas możesz uczyć się bez matury!

Szkoła Policealna Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Olsztynie została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Olsztyn pod numerem 19.