Księgowość spółdzielni mieszkaniowych

 

 

Czerwiec 2021 r.

 

 

 

790 zł brutto

1800 zł brutto - indywidualne

Płatność w ratach.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

16 godzin dydaktycznych* (2 spotkania)

*godzina dydaktyczna - 45 minut

 

 

Zajęcia odbywają się w tygodniu / w weekendy.

 

Szkolenie adresowane jest do księgowych lub kandydatów na księgowych sektora spółdzielczego.

Cel szkolenia: wprowadzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu księgowej specyfiki spółdzielni mieszkaniowej, prezentacja praktycznych przykładów z księgowości i sprawozdawczości spółdzielni mieszkaniowej.

 

Notka biograficzna wykładowcy: lustrator sektora spółdzielczości, mgr ekonomii, pedagog, były pracownik Izby Administracji Skarbowej, wieloletni praktyk w zakresie księgowości oraz prowadzenia wykładów z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów.

 

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Księgowość spółdzielni mieszkaniowych" + imię i nazwisko.

 

Blok I – podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej - 8 godz.

1.      Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni – ustawa prawo spółdzielcze.

2.      Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

3.      Struktura spółdzielni mieszkaniowej.

4.      Ustawa o rachunkowości.

Blok tematyczny II – praktyka księgowości i sprawozdawczości  spółdzielni mieszkaniowej -8 godz.

1.      Księgowość spółdzielni mieszkaniowych.

2.      Koszty spółdzielni.

3.      Przychody spółdzielni.

4.      Spółdzielnia mieszkaniowa a wspólnota mieszkaniowa.

5.      Sprawozdawczość spółdzielni mieszkaniowej.

6.      Walne zgromadzenie.

7.      Zatwierdzanie sprawozdań rocznych.


 


 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

                      ul. 1 Maja 13, piętro VII,

       (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

                           89 5 27 58 25

                      pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.