Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów II stopnia (okręgowych) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Gratulujemy!

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) 

XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z Komitetu Okręgowego w Olsztynie.

 

WYNIKI

 

GRATULUJEMY !!!