Zawody okręgowe XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Termin: 23 lutego 2021 r.

Termin zawodów okręgowych XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - 23 lutego 2021 r.

 

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów II stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 23 lutego 2021 r. (wtorek). W związku ze zmianą terminu przeprowadzenia zawodów zmianie uległy niektóre zapisy Regulaminu OWE. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie http://owe.pte.pl/informacje/program-i-regulamin.html