Szkolenia w PTE O.Olsztyn.

Aktualizacja 7 czerwca 2021 r.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

zaprasza na szkolenia

  H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M    S  Z  K  O  L  E  Ń

SZKOLENIA: STACJONARNE I ON-LINE

(Aktualizacja 7 czerwiec 2021 r.)

S Z C Z E G Ó Ł Y

  

Zapisy

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1-go Maja 13, piętro VII (pok. 706), 10-117 Olsztyn

 tel. (89) 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl

www.pteolsztyn.edu.pl

FB