Public Relations – narzędzie wsparcia MŚP

 

 

Czerwiec 2021 r.

 

 

600 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

15 godzin dydaktycznych*, 3 spotkania 

* godzina dydaktyczna - 45 minut

 

Harmonogram:

luty:10,16,17 (w godz. 16-20)

 

 

Szkolenie kierowane jest do: pracowników kadry zarządzającej oraz menedżerskiej reprezentujących sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem szkolenia jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego pracodawców (właścicieli) i pracowników kadry zarządzającej oraz menedżerskiej reprezentujących sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podniesienie poziomu wiedzy, kwalifikacji i świadomości w obszarze public relations i komunikacji.

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Public Relations – narzędzie wsparcia MŚP" + imię i nazwisko.

1. Marketing jako filozofia działania firmy.

Podstawy działań marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy klienta, jako ich adresata.

Elementy zintegrowanej komunikacji marketingowej (IMC).

Public relations w małej firmie.

 

2. Informacja (prasowa) jako podstawa działań marketingowych.

Współczesne media ich odbiorcy.

Rola informacji (prasowej) w komunikacji marketingowej.

Jak przygotować informację.

Sposoby komunikowania – sprzedaży informacji.

Elementy prawa prasowego i praw pokrewnych.

 

3. Komunikacja w przypadku (medialnych) kryzysów wizerunkowych.

Podstawy zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Komunikacja z mediami – media relations.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

                      ul. 1 Maja 13, piętro VII,

       (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

                           89 5 27 58 25

                      pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.