SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM  SKARBU PAŃSTWA

 

 

 

Pragniemy Państwa poinformować, iż na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest już dostępna informacja odnośnie przeprowadzania egzaminów dla Kandydatów na Członków do Rad Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa. Wszelkie informacje w zakresie: terminów, opłat egzaminacyjnych oraz zgłoszeń na egzamin znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pod adresem https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/egzaminy-dla-kandydatow/terminy-egzaminow/3981,Terminy-egzaminow.html.

Uzyskaliśmy akceptację Ministerstwa Skarbu Państwa – wykaz ośrodków dostępny na stronie: www.msp.gov.pl/pl/polityka-wlascicielska/egzaminy-dla-kandydatow/30090,dok.html

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego jak również poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. 
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.
 
Zapraszamy:
-prezesów i członków zarządów spółek,
-członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
-pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
-osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

Program kursu został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm.

Czas trwania kursu: 90 godz.(on-line)

Planowany termin: CZERWIEC 2021

Cena szkolenia: 2.500 zł brutto /zwolnione z VAT/ – koszt uczestnictwa jednej osoby.

PROMOCJA ! Z Olsztyńską VIP Kartą* można uzyskać 10% zniżki na "Szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa" organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie - rabat obowiązuje w momencie utworzenia grupy 6-osobowej.

*Olsztyńska VIP Karta upoważnia do korzystania ze wszystkich ofert, promocji i atrakcji dostępnych na portalu: www.rabatol.pl oraz ofert specjalnych i B2B (BIZNES), dla posiadacza karty i osoby towarzyszącej. Karta daje także pierwszeństwo przy rezerwacji miejsc (restauracje, eventy, atrakcje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, kursy, szkolenia).

Zapisy:
Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego "Formularza zgłoszeniowego".
Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093
Tytułem: Opłata za szkolenie "Rady Nadzorcze" + imię i nazwisko.

Informacje:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O. Olsztyn
ul. 1-go Maja 13 (piętro VII), 10-117 Olsztyn
Tel. (89) 5 27 24 49
E-mail: pte@pteolsztyn.edu.pl