KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Inwentaryzacja


Czerwiec 2021 r.

550 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 5 godzin dydaktycznych*, 1 spotkanie

* godzina dydaktyczna - 45 minut

               Zajęcia odbywają się w godzinach 16-20

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się praktyczną realizacją inwentaryzacji, odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem, głównych księgowych i księgowych, zajmujących się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji, oraz innych osób zainteresowanych tematyką inwentaryzacji. 
Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"
Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Inwentaryzacja” + imię i nazwisko.

 

1.         Funkcje i cele inwentaryzacji.

2.         Etapy, harmonogram i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji.

3.         Podstawowe zasady inwentaryzacyjne:

4.         Metody i techniki przeprowadzania inwentaryzacji:

5.         Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna:

5.1.      Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury;

6.         Pozostałe techniki inwentaryzacyjne:

7.         Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek.

          8.       Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania (w tym występowanie na drogę sądową).

9.         Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych.

10.       Dokumentacja przeprowadzania inwentaryzacji.

     

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, pok.706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.