Przedmioty

 

Technik administracji - symbol 334306

Kwalifikacja EKA.01- Obsługa klienta w jednostkach administracji

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Organizacja pracy biurowej
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy ekonomii
 • Przepisy prawa cywilnego
 • Przepisy prawa pracy
 • Przepisy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa finansowego

 

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym

 • Postępowanie w administracji
 • Pracownia pracy biurowej

 

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 godzin) w III semestrze

 

Baza dydaktyczna

 • Zajęcia prowadzone są w przystosowanych do nauki salach wykładowych w siedzibie szkoły (Olsztyn, ul. 1 Maja 13)

 

Prowadzenie zajęć

 • Tryb zaoczny (2 lata - 4 semestry)
 • Co dwa tygodnie; soboty i niedziele (8:00-16:00)