KURSY - INNE

Tematyka szkoleń:

Język migowy

Marketing wyszukiwarek internetowych jako narzędzie pozyskiwania klientów/zamówień dla przedsiębiorstwa

Szkolenie dla kandydatów na parlamentarzystów i członków ich sztabów wyborczych

Kursy BHP i p.poż.

Udzielanie I pomocy przedmedycznej

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie analizuje na bieżąco potrzeby klientów w tym zakresie oferujemy zróżnicowany typ szkoleń. W bloku tematycznym INNE kierowanym do ogólnej grupy odbiorców rekomendujemy szkolenia z zakresu bhp i p.poż, pierwszej pomocy przedmedycznej, marketingu wyszukiwarek internetowych oraz szkoleń kierowanych dla kandydatów na parlamentarzystów i członków ich sztabów wyborczych. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą zamieszczoną w poniższych zakładkach.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.