KURSY - STUDENCI / PRACOWNICY NAUKOWI

Tematyka szkoleń:

Pozyskiwanie klientów poprzez optymalizację marketingu wyszukiwarek internetowych

Techniki badawcze w naukach społeczno-ekonomicznych

Instrumenty i techniki badawcze w naukach społeczno-ekonomicznych

Szkolenia rekomendowane przez Ośrodek Kształcenia PTE prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w bloku tematycznym kierowanym do studentów i pracowników naukowych  mają charakter warsztatowy poszerzający wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badawczej, w tym metod i technik badawczych w badaniach społecznych,  doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i użycia narzędzi do prowadzenia badań, opracowania wyników badań, uogólniania i formułowania wniosków oraz rekomendacji, a także umiejętności w zakresie wykorzystania wyników badań w procesie budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru. Program szkolenia będzie realizowany poprzez wykłady i zajęcia warsztatowe. Organizatorzy zakładają, że dla uczestników szkolenia poza wskazaniem roli badań w zarządzaniu strategicznym, ważnym elementem ich pracy będzie posiadanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie metodyki prowadzenia badań społecznych, definiowania założeń badawczych, doboru próby do badań, oraz podstawowych technik badawczych. Zajęcia warsztatowe pozwolą w sposób praktyczny przygotować i przeprowadzić badania oraz opracować wyniki tych badań wraz z ich interpretacją w oparciu o przypadki studialne. Integralną częścią informacji o organizowanym szkoleniu warsztatowym jest szczegółowy program (w załączeniu), który pozwoli Państwu poznać zakres tematyczny poszczególnych zajęć.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.