I pomoc przedmedyczna

Kursy organizowane na zlecenie Pracodawcy.

Do uzgodnienia ze Zleceniodawcą
Do uzgodnienia ze Zleceniodawcą
Zgodna z obowiązującymi przepisami.

Do uzgodnienia ze Zleceniodawcą

Osoby pracujące w zakładzie pracy danego Zleceniodawcy

Zapoznanie uczestników kursu z zasadami udzielania I pomocy przedmedycznej

Zgłoszenie osoby szkolonej przez Zleceniodawcę

Zgodny z obowiązującymi przepisami

Do uzgodnienia ze ZleceniodawcąKurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia na drukach MEN