Członkostwo w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Olsztynie

Członkami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie, mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Członkiem Zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być obywatel polski lub cudzoziemiec, uznający statut Towarzystwa, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne albo studiujący na kierunku ekonomicznym w szkole wyższej, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej.

  Deklaracja członka zwyczajnego

Członkiem Wspierającym może być osoba prawna i fizyczna uznająca statut Towarzystwa. 

   Deklaracja członka wspierającego

 

Wysokość opłaty składki Członka Zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie za rok 2020 wynosi 30 zł.

Opłat można dokonywać w sekretariacie (pok.706) lub na podane poniżej konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie,

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Numer konta: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Składka członkowska PTE O. Olsztyn za rok ….. + imię i nazwisko.

Kwota: 30 zł

Termin opłaty: do dnia 31 stycznia 2020 r.