Kursy BHP i p.poż.

Kursy organizowane na zlecenie Pracodawców.

Kurs BHP i p.poż. dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Kurs BHP i p.poż. dla pracowników administracyjno-biurowych.

Kurs BHP i p.poż. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych.

Kurs BHP i p.poż. dla pracowników inżynieryjno-technicznych

do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.
do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

Kurs BHP i p.poż. dla pracodawców i osób kierujących pracownikami -16 godz.

Kurs BHP i p.poż. dla pracowników administracyjno-biurowych - 8 godz.

Kurs BHP i p.poż. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych -8 godz.

Kurs BHP i p.poż. dla pracowników inżynieryjno-technicznych -16 godz.

do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

osoby pracujące w zakładzie pracy danego Zleceniodawcy.

zapoznanie uczestników kursu z zasadami  BHP i p.poż. na danym stanowisku pracy.

zgłoszenie osoby szkolonej przez Zleceniodawcę.

zgodny z obowiązującymi przepisami.

do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia na drukach MEN.