Specjalista ds. kadr i płac w nowoczesnym przedsiębiorstwie (ENOVA)


        


Luty 2021 r.

       

                                     

                       

1.250 zł brutto (płatność w 3 ratach) 

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

70 godzin dydaktycznych*, 14 spotkań

* godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się 2/3x w tygodniu

w godzinach 16-20

Osoby nie posiadające lub posiadające podstawową wiedzę w zakresie kadrowo-płacowym. Słuchacz powinien mieć min. średnie wykształcenia oraz znać podstawy obsługi komputera.Zapoznanie uczestników szkolenia z obsługą kadrową i płacową w nowoczesnych małych i średnich przedsiębiorstwach. Zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem przykładów opartych na rzeczywistych doświadczeniach firm. Praca na nowoczesnym systemie informatyczny klasy ERP ENOVA z ćwiczeniami począwszy od „kwestionariusza osobowego poprzez naliczania wypłat do deklaracji skarbowych oraz ZUS”. Elementy systemu PFRON.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"
Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Specjalista ds. kadr i płac w nowoczesnym przedsiębiorstwie” + imię i nazwisko.

 

Program obejmuje dwa bloki tematyczne w tyn naukę programu ENOVA.

                                           PROGRAM

I Blok tematyczny -  40 godzin dydaktycznych

1. PRAWO PRACY W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE.

I. Wybrane zagadnienia z prawa pracy.

II. Nawiązanie stosunku pracy.

III. Zmiana treści umowy o pracę.

IV. Rozwiązanie stosunku pracy.

V. Świadectwo pracy.

VI. Urlopy pracownicze.

VII. Czas pracy

VIII. Zasady rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy

2. DOKUMENTACJA KADROWA.

3. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

 II Blok tematyczny -  30 godzin dydaktycznych

 1. System ENOVA.

-Logiczny aspekt systemu informatycznego kadrowo-płacowego.

-Struktura oprogramowania.

-Instalacja oprogramowania.

- Ogólne zapoznanie z systemem informatycznym ENOVA.

- Omówienie interface'u.

- Moduł kadrowo-płacowy.

- Opcje oprogramownia.

- Podstawowe  ustawienia.

 2. Moduł KADROWO-PŁACOWY (zapoznanie z systemem ENOVA poprzez zadania).

 A) KADRY:

-Dodawanie pracowników, aktualizacje danych,

-Wprowadzanie urlopów, zwolnień chorobowych, zasiłków, nieobecności

-Praca w akordzie

- ZPCHR - grupy, obliczanie dofinansowania, obsługa PFRON OFFLINE, wysyłanie danych, -

- Etaty, umowy zlecenia, umowy o dzieło

- Czas pracy w systemie EVOVA, konstruowanie kalendarzy, definicji 

- DEKLARACJE PIT, ZUS, PFRON

 B) PŁACE:

- Listy płac.

- Naliczenia

 3. PKZP, ZFM

- Pożyczki, wkłady itp.

 4. ENOVA i PŁATNIK

- Eksport dokumentów z systemu ENOVA.

- Omówienie programu PŁATNIK.

- Tworzenie kartotek płatników i ubezpieczonych.

- Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych.

- Tworzenie dokumentów rozliczeniowych.

- Wysyłanie dokumentów.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, pok. 706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.