Rekrutacja/wykaz dokumentów

 

UWAGA -  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZĘTA!!! 


Planowane rozpoczęcie zajęć - wrzesień 2018r.

 

Zasady rekrutacji:

  • decyduje kolejność zgłoszeń,
  • ilość miejsc ograniczona,
  • nie ma ograniczenia wiekowego,
  • jeżeli Twoja sytuacja życiowa ulegnie zmianie i będziesz chciał/a zrezygnować z naszej szkoły nie poniesiesz absolutnie żadnych kosztów z tym związanych.

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

  • osoby, które zapiszą się on-line proszone są o kontakt telefoniczny, celem ustalenia terminu dopełnienia wszystkich formalności rekrutacyjnych;
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis;
  • 3 zdjęcia (2 zdjęcia format - 37x52 mm; 1 zdjęcie format -30x42mm);
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy (NIE lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie Technik rachunkowości;
  • kopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu,
  • druki wypełniane w sekretariacie szkoły: podanie, kwestionariusz osobowy.

 

Zapisy:   Sekretariat Szkoły /Dyrektor Szkoły /  tel. 89 5 27 24 49

GRATIS!!! Szkolenie z uproszczonej księgowości - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)

Nie zdałeś matury?

Nie szkodzi...

U nas możesz uczyć się bez matury!