PRZEDMIOTY

Zgodnie z celami kształcenia absolwent naszej szkoły jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej, a w szczególności:

 • stosuje narzędzia rachunkowości finansowej,
 • kontroluje i kwalifikuje dowody do księgowania,
 • stosuje oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego,
 • przeprowadza analizę finansową i ocenia kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
 • sporządza dokumentację pracowniczą i rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • sporządza ewidencje podatkowe i deklaracje podatkowe oraz dokumenty rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W dwuletnim cyklu kształcenia słuchacz zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe, które kończą się egzaminem pańtwowym przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Słuchacze uzyskują tytuł Technika Rachunkowości oraz „Suplement Europass”.

Kwalifikacja A. 36. Prowadzenie rachunkowości - egzamin po II-gim semestrze.

 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.
 3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

Kwalifikacja A. 65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - egzamin po IV-tym semestrze.

 1. Rozliczanie wynagrodzeń.
 2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych.
 3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym

 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro rachunkowe
 • Biuro wynagrodzeń i podatków
 • Praktyka zawodowa  4 tygodnie (160 godzin) w sem. II i III

Zapisy:  Sekretariat Szkoły /Dyrektor Szkoły /  tel. 89 5 27 24 49

 

 

 

Gwarantujemy 0 zł opłat za czesne przez cały okres nauki.

GRATIS!!! Szkolenie z uproszczonej księgowości - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)