Rekrutacja/Wykaz dokumentów

 

 

WAŻNA INFORMACJA dla osób zainteresowanych kształceniem w zawodzie TECHNIK FARMACEUTYCZNY ! 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2014r., poz.1140, § 2.3) „Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia”. 

 

Dlatego zachęcamy do skorzystania z OSTATNIEJ szansy !!! 

Planowane rozpoczęcie zajęć na I semestrze w roku szkolnym 2017/2018 - WRZESIEŃ 2017 r.

 

Link do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI:

 • Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Ilość miejsc ograniczona
 • Nie ma ograniczenia wiekowego
 • Trzeba ukończyć szkołę średnią
 • Matura nie jest wymagana 

Zapisy:  Sekretariat Szkoły /Dyrektor Szkoły /  tel. 89 5 27 24 49

 

 

 

 

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

 • Osoby, które zapiszą się on-line proszone są o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 89 5 27 58 25, celem ustalenia terminu dopełnienia wszystkich formalności rekrutacyjnych
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis 
 • Zdjęcia 3 szt: 2 zdjęcia format - 37 x 52 mm; 1 zdjęcie format - 30 x 42 mm
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy (NIE lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik farmaceutyczny
 • Kopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu
 • Dokumenty wypełniane w sekretariacie szkoły: podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ: 

Szkoła Policealna PTE, ul. 1 Maja 13 (piętro VII, pok 706), 10-113 Olsztyn (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie); tel. 89 5 27 58 25.