Aktualności: 9 kwietnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że hasło przewodnie XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomiczne  w roku szkolnym 2019/2020, to: "Gospodarka i Społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej".

 

Aktualności: 8 kwietnia 2019 r.

Zawody III stopnia (centralne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 6 i 7 kwietnia 2019 r. w Serocku.

XXXII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Drugie miejsce zajął Jakub Piznal z Liceum Ogólnokształcące Nr III we Wrocławiu. Na trzecim miejscu znalazła się Jakub Klicki z IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Olsztynie. Kacper Krasowski również z IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Olsztynie został finalistą zawodów centralnych. Gratulujemy!Składamy podziękowania Panu mgr Andrzejowi Juchno opiekunowi naukowemu uczniów za przygotowanie do zawodów.

 

Informacje na temat XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2018/2019:

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana w roku szkolnym 2018/2019 pod hasłem ”Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm?” została objęta honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. dr. hab. Adama Glapińskiego.Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Lista laureatów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami

Lista finalistów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zawodach II stopnia XXXII OWE z Komitetu Okręgowego w Olsztynie

 

Komitet Okręgowy XXXII OWE w Olsztynie:
mgr Jerzy Kawa – Przewodniczący
mgr Katarzyna Szymańczuk – Sekretarz
mgr Maria Tokarczyk-Biernacka – Członek

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Olsztynie, ul. 1 Maja 13,10–117 Olsztyn
tel.: 89 527 58 25; tel.: 89 527 24 49; UWAGA - brak faxu.
olsztyn.owe@remove-this.pte.pl

Więcej informacji o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej: http://owe.pte.pl/

Historia:

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej została zainicjowana w roku szkolnym 1987/1988. Był to czas bezpośrednio poprzedzający ogromne zmiany społeczno-gospodarcze i ustrojowe jakie dokonały się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. Śmiało można powiedzieć, że Olimpiada narodziła się i wzrastała wraz z rozwojem gospodarki kapitalistycznej w naszym kraju, stając się jednocześnie jedną z Olimpiad o najdłuższej tradycji. Obecnie osiągnęła swoją dojrzałość, choć jak pokazuje rzeczywistość, należy domniemywać, że zawsze będzie ona tak samo aktualna, jak procesy zachodzące w gospodarce krajowej i globalnej, które są przedmiotem kolejnych jej edycji.

Głównymi celami Olimpiady są:

upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkolnej; odkrywanie młodzieży szczególnie uzdolnionej (tzw. talentów); pobudzanie rywalizacji zarówno wśród młodzieży w zakresie posiadanej wiedzy ekonomicznej, jak też nauczycieli oraz szkół w obszarze jakości kształcenia; rywalizacji szlachetnej, bo opartej na wytrwałości w dążeniu do pomnażania wiedzy, jednocześnie korzystnej dla uczniów, a w dalszej perspektywie dla społeczeństwa.

Laureaci OWE Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie:

Rok szkolny Imię i nazwisko Nazwa szkoły, miejscowość Imię i nazwisko opiekuna naukowego
1988/1989 Halina Rzotkiewicz Zespół Szkół Zawodowych im. K. Brzostowskiego w Ełku mgr Brygida Szymera
1991/1992 Piotr Stegman Zespół Szkół Zawodowych im. Petöfiego w Ostródzie mgr Longina Romaszko
1994/1995 Waldemar Majek Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie mgr Małgorzata Kierzuń
1999/2000 Konrad Rymaszewski II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie mgr Andrzej Ciesielski
1999/2000 Karol Majchrzak Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie mgr Maria Tokarczyk-Biernacka
2000/2001 Henryk Kalinowski II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie mgr Andrzej Ciesielski
2000/2001 Łukasz Plis II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie mgr Andrzej Ciesielski
2001/2002 Łukasz Plis II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie mgr Andrzej Ciesielski
2001/2002 Henryk Kalinowski II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie mgr Andrzej Ciesielski
2001/2002 Paweł Kaoka II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie mgr Andrzej Ciesielski
2001/2002 Grzegorz Wasiulewski Zespół Szkół Nr 5 w Ełku mgr Walentyna Kuligowska
2002/2003 Adam Gawin Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie mgr Maria Tokarczyk-Biernacka
2004/2005 Marzena Majchrzak Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie mgr Maria Tokarczyk-Biernacka
2004/2005 Piotr Zbigniew Robaczewski II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie mgr Andrzej Ciesielski
2006/2007 Jan Nogalski IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie mgr Andrzej Juchno

Cele te są wciąż aktualne.

Grono olimpijczyków liczy już znacznie ponad 200 tys. osób i z każdym rokiem się powiększa. W pierwszych edycjach wśród finalistów i laureatów Olimpiady dominowali uczniowie ze szkół ekonomicznych. Później wraz ze wzrostem zainteresowania Olimpiadą ze strony młodzieży szala przechyliła się w stronę szkół ogólnokształcących.

Członkami pierwszego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie byli:

dr inż. Henryk Dąbrowski – Przewodniczący Komitetu (1987-1994),

mgr Wanda Styka – Przewodnicząca jury,

mgr Ewa Mroczkowska – Członek jury,

mgr Maria Terlecka – Członek jury,

mgr Eleonora Szczęsna – Sekretarz.

W kolejnych latach skład ten ulegał zmianom. Funkcję przewodniczącego Komitetu objął w 1995 roku prof. dr hab. Roman Rzeczkowski, następnie w 1996 r. dr Stefan Strumiłło, na czele jury stanęła mgr Maria Terlecka, a do grona członków jury dołączyła dr Krystyna Romaniuk.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pełniła i nadal realizuje kreatywną rolę w procesie edukacji, podnoszenia jej jakości oraz planowaniu rozwoju zawodowego. Do dziś stymuluje ona samodzielne myślenie wśród młodzieży, modeluje ekonomistę przyszłości czy też przyczynia się do planowania karier zawodowych. Nie sposób nie wspomnieć, że spośród grona jej laureatów i finalistów wywodzi się wielu pracowników naukowych różnych uczelni wyższych w kraju oraz osób zajmujących najwyższe stanowiska w firmach. Do pierwszych finalistów OWE z naszego Oddziału należeli: Dorota Głażewska z Liceum Ekonomicznego w Szczytnie oraz Krystyna Radecka i Jan Szabelski z Liceum Ekonomicznego w Olsztynie. W następnych latach grono to szybko się powiększało. Łączna liczba finalistów w ciągu 20 lat organizowania OWE wyniosła 58 osób. Należy podkreślić, że Oddział PTE w Olsztynie może poszczycić się znaczną grupą laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Było ich łącznie 15 w ciągu dwóch dekad jej organizowania. Członkowie tego zacnego grona zostali wymienieni poniżej.

Laureaci OWE Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie

Źródło: Opracowanie na podstawie: Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w perspektywie. Historia i teraźniejszość, Red. A. Pollok, PTE, Warszawa 2007.

Niektórzy uczniowie biorący udział w OWE tak bardzo byli nią zafascynowani, że zostali laureatami kilkakrotnie. Byli to Henryk Kalinowski i Łukasz Plis.

Opiekunami największej liczby laureatów byli mgr Andrzej Ciesielski (7 osób) oraz mgr Maria Tokarczyk-Biernacka (3 osoby). Wymienione osoby zostały wyróżnione nagrodą „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych” odpowiednio w roku 2002 oraz 2005.

 

 

 

Galeria - XXXI OWE

Galeria - XXX OWE

Galeria - XXVIII OWE

Galeria - XXVII OWE

Galeria - XXVI OWE

Galeria - XXV OWE

Galeria - XXIII OWE

Trochę historii...

Więcej informacji o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej:

www.pte.pl/owe