KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

 

 

Tematyka szkoleń:

 

Pełna księgowość:

Samodzielny księgowy – bilansista (Płatnik i pakiet InsERT GT: Subiekt, Rewizor, Gratyfikant)

Samodzielny księgowy – bilansista w oparciu o system ENOVA

Rachunkowość budżetowa - nowość !!!

Podatek VAT w 2017 i 2018 roku - nowość !!!

Bilans /Zamknięcie roku obrotowego 2017 - nowość !!!

Planowanie środków publicznych - nowość !!!


Uproszczona księgowość:

Księgowość w małej firmie w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (ENOVA)

 

Pozostałe:

Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych

Inwentaryzacja

Zasady ewidencji dowodów księgowych

 


Chcesz poznać tajniki księgowości? Może chcesz pogłębić swoją wiedzę? A może jednak chcesz zdobyć nowy zawód na czasie?

Obecnie w naszym kraju jest blisko 1,8 mln firm, w tym ok. 1,2 mln małych firm jednoosobowych i cały czas rośnie. Pojawia się zapotrzebowanie na usługi księgowe. Nastąpił rozkwit zawodu księgowego w Polsce.

Ośrodek Kształcenia PTE prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział  w Olsztynie od wielu lat organizuje kursy dla księgowych, zarówno pełnej księgowości oraz uproszczonej księgowości opartej o PKPiR.

Co wyróżnia nasze kursy?

  • stawiamy na praktykę,
  • dopasowujemy taką liczbę szkoleń, aby w maksymalnie krótkim czasie przekazać jak najwięcej wiedzy, PROWADZENIE 8-9 miesięcznych szkoleń (w tym przerwy wakacyjnej) jest bezsensowną stratą czasu, osiągnąć to można w przeciągu np. 3-4 miesięcy,
  • na szkoleniach nie skupiamy się nad elementami, których wystąpienie w codziennej pracy księgowego jest bardzo mało prawdopodobne,
  • chcemy, aby słuchacz ROZUMIAŁ i wiedział jak postąpić w przypadku napotkania określonego problemu,
  • zmaksymalizowanie czasu kursu na szkoleniach z programów komputerowych, które są podstawowym narzędziem pracy każdego księgowego.
  • kadra dydaktyczna - egzaminatorzy, dydaktycy księgowi oraz informatyczni, praktykujący w zawodzie księgowego oraz informatyka.

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.