KURSY I SZKOLENIA

H A R M O N O G R A M   

(Aktualizacja 21.11.2018 r., godz.11:00)

Zapisy 89 5 27 58 25

Nazwa szkolenia

Planowany

termin realizacji

Ilość

godzin

dydaktycznych

Ilość

spotkań

Cena

Oferta

Uwagi

Szkolenie dla kandydatów

na Członków Rad Nadzorczych

spółek z udziałem

Skarbu Państwa

grudzień 2018

90

8

2.500 zł

Szczegóły

Promocja !!!

Z "Olsztyńską VIP Kartą"

Rabatol.pl koszt 1.999 zł

Doradca restrukturyzacyjny

(dawny Syndyk)

listopad 2018 90 8 2.690 zł Szczegóły

Promocja !!!

Z "Olsztyńską VIP Kartą"

Rabatol.pl koszt 2.720 zł

Skuteczne przygotowanie studium wykonalności do projektu UE

listopad 2018 54 1.700 zł Szczegóły

Public Relations – narzędzie wsparcia MŚP

listopad 2018 21 3 600 zł Szczegóły

Specjalista ds. kadr i płac


W trakcie realizacji

24.09.-26.11.2018r.


135

27

1.570 zł

Szczegóły

W oparciu o program Płatnik i Gratyfikant (kadry i płace)

Specjalista ds. kadr i płac w nowoczesnym przedsiębiorstwie

II połowa listopada 2018

70

14

1.250 zł

Szczegóły

W oparciu o program

ENOVA

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy od 01.01.2018 r.


-

 

5

1 390 zł Szczegóły

Obsługa programu Płatnik

/ do uzgodnienia

listopad 2018

30

20

6

-

690 zł

1.350 zł

Szczegóły

Zajęcia grupowe

Zajęcia indywidualne

Pakiet OFFICE dla kadrowców


/ do uzgodnienia

listopad 2018

30

20

6

-

499 zł

1.350 zł

Szczegóły

Zajęcia grupowe

Zajęcia indywidualne

Samodzielny

księgowy - bilansista

 

II połowa stycznia 2019

 

80

16

1.080 zł

Szczegóły

InsERT GT: Subiekt i Rewizor, rozliczenie wynagrodzeń i składek ZUS w Gratyfikancie i Płatniku.

Samodzielny

księgowy - bilansista

w oparciu o system ENOVA

II połowa listopada 2018

135

27

1.570 zł

Szczegóły

W oparciu o program

ENOVA

Księgowość w małej firmie

w oparciu o

Podatkową Księgę

Przychodów i Rozchodów

W trakcie realizacji

21.11.-19.12.2018

60

12

760 zł

Szczegóły

W oparciu o program

ENOVA lub Rachmistrz

Rachunkowość budżetowa

 
listopad 2018

60

12

1.490 zł

Szczegóły


Prowadzenie ksiąg handlowych w programie Rewizor

 


/ do uzgodnienia

listopad 2018

30

20

6

-

690 zł

1.350 zł

Szczegóły

Nowość - w ofercie od 13.08.2018 r.

Zamknięcie roku obrotowego

- BILANS 2017 rok

 

-

10

2

690 zł

Szczegóły

 

Jednolity Plik Kontrolny,

podzielona płatność (split payment)

-

5

 1

450 zł

 Szczegóły

 

Podatek VAT w 2017 i 2018 roku

 

-

5

1

349 zł

Szczegóły


Zmiany w podatku

VAT, PIT, CIT w 2018 roku

-

10

2

450 zł

Szczegóły

Inwentaryzacja

listopad 2018

5

1

550 zł

Szczegóły

 

Rozliczanie delegacji służbowych

krajowych i zagranicznych

listopad 2018

4

1

450 zł

Szczegóły

 

Zasady ewidencji dowodów księgowych

listopad 2018

4

1

550 zł

Szczegóły

 

Kosztorysowanie robót w produkcji i usługach z zastosowaniem narzędzi AutoCAD i EXCEL

/ do uzgodnienia

listopad 2018

40

20

8

-

890 zł

1.490 zł

Szczegóły

Zajęcia grupowe

Zajęcia indywidualne

Ochrona danych osobowych w praktyce

listopad 2018

5

1

269 zł

Szczegóły

Cena szkolenia organizowanego na zlecenie Pracodawców - do uzgodnienia.

Profesjonalna Asystentka/Sekretarka

II połowa listopada 2018

35

7

549 zł

Szczegóły

 

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

(Krok po kroku - dla początkujących)

listopad 2018

20

4

395 zł

Szczegóły

 

Podstawy prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego

listopad 2018

20

4

395 zł

Szczegóły

 

Elementy kultury i klimatu

organizacyjnego w przedsiębiorstwie

listopad 2018

8

2

650 zł

Szczegóły

 

Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie

listopad 2018

14

3

650 zł

Szczegóły

 

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

listopad 2018

20

4

1.290 zł

Szczegóły

 

Obsługa klienta w procesie sprzedaży z elementami autoprezentacji listopad 2018

20

4

1.080 zł

Szczegóły

 

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

listopad 2018

8

2

650 zł

Szczegóły

 

Radzenie sobie ze stresem

listopad 2018

15

3

890 zł

Szczegóły

 

Social Media

listopad 2018

12

2

1200 zł

Szczegóły

 

Techniki badawcze w naukach

społeczno-ekonomicznych

listopad 2018

6

2

400 zł

Szczegóły

 

Instrumenty i techniki badawcze

     w naukach społeczno-ekonomicznych

 

listopad 2018

6

2

450 zł

Szczegóły

 

Język migowy

listopad 2018

60

12

800 zł

Szczegóły

 

Szkolenie dla kandydatów na parlamentarzystów i członków ich sztabów wyborczych.

-

30

do uzgodnienia

2.500 zł

Szczegóły

Cena szkolenia organizowanego na zlecenie sztabów wyborczych - do uzgodnienia.

Kursy BHP i p.poż.

do uzgodnienia

 

do uzgodnienia

do uzgodnienia

Szczegóły

Cena szkolenia organizowanego na zlecenie  Pracodawców- do uzgodnienia.

I pomoc przedmedyczna

do uzgodnienia

 

do uzgodnienia

do uzgodnienia

Szczegóły

Cena szkolenia organizowanego na zlecenie Pracodawców - do uzgodnienia.