KURSY I SZKOLENIA

H A R M O N O G R A M   

(Aktualizacja 16.01.2019 r., godz.12:40)

Zapisy 89 5 27 58 25

Nazwa szkolenia

Planowany

termin realizacji

Ilość

godzin

dydaktycznych

Ilość

spotkań

Cena

Oferta

Uwagi

Szkolenie dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

W trakcie realizacji

15.12.2018-15.02.2019

Kolejna edycja

02.02.-10.03.2019 r.

90

8

2.500 zł

Szczegóły

Doradca restrukturyzacyjny (dawny Syndyk)

styczeń 2019
90 8 2.690 zł Szczegóły

Skuteczne przygotowanie studium wykonalności do projektu UE

styczeń 2019 54 1.700 zł Szczegóły

Public Relations – narzędzie wsparcia MŚP

styczeń 2019 21 3 600 zł Szczegóły

Specjalista ds. kadr i płac


POTWIERDZAMY TERMIN

28.01.-27.03.2019


135

27

1.570 zł

Szczegóły

Specjalista ds. kadr i płac w nowoczesnym przedsiębiorstwie

II połowa marca 2019

70

14

1.250 zł

Szczegóły

Obsługa programu Płatnik

/ do uzgodnienia

styczeń 2019

30

20

6

-

690 zł

1.350 zł

Szczegóły

Pakiet OFFICE dla kadrowców


/ do uzgodnienia

styczeń 2019

30

20

6

-

499 zł

1.350 zł

Szczegóły

Samodzielny

księgowy - bilansista

 

Planowany termin

28.01.-20.03.2019

 

80

16

1.080 zł

Szczegóły

Samodzielny

księgowy - bilansista

w oparciu o system ENOVA

II połowa marca 2019

135

27

1.570 zł

Szczegóły

Księgowość w małej firmie w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów

 

Planowany termin

12.02.-20.03.2019

 

60

12

890 zł

Szczegóły

Rachunkowość budżetowa

 
Planowany termin

28.01.-06.03.2019

60

12

1.490 zł

Szczegóły


 

Prowadzenie ksiąg handlowych w programie Rewizor

 

/ do uzgodnienia

styczeń 2019

30

20

6

-

690 zł

1.350 zł

Szczegóły


Inwentaryzacja

 

Planowany termin:

22.01.2019

 

5

1

550 zł

Szczegóły

 

Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych

Planowany termin:

23.01.2019

POTWIERDZAMY TERMIN

06.02.2019

4

1

450 zł

Szczegóły

 

Zasady ewidencji dowodów księgowych

Planowany termin:

24.01.2019

4

1

550 zł

Szczegóły

 

Kosztorysowanie robót w produkcji i usługach z zastosowaniem narzędzi AutoCAD i EXCEL

/ do uzgodnienia

styczeń 2019

40

20

8

-

890 zł

1.490 zł

Szczegóły

Profesjonalna Asystentka/Sekretarka

Planowany termin:

05-26.02.2019

35

7

549 zł

Szczegóły

 

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.(Krok po kroku - dla początkujących)

styczeń 2019

20

4

395 zł

Szczegóły

 

Podstawy prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego

styczeń 2019

20

4

395 zł

Szczegóły

 

Elementy kultury i klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie

styczeń 2019

8

2

650 zł

Szczegóły

 

Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie

styczeń 2019

14

3

650 zł

Szczegóły

 

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

styczeń 2019

20

4

1.290 zł

Szczegóły

 

Obsługa klienta w procesie sprzedaży z elementami autoprezentacji styczeń 2019

20

4

1.080 zł

Szczegóły

 

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

styczeń 2019

8

2

650 zł

Szczegóły

 

Radzenie sobie ze stresem

styczeń 2019

15

3

890 zł

Szczegóły

 

Social Media

styczeń 2019

12

2

1200 zł

Szczegóły

 

Techniki badawcze w naukach społeczno-ekonomicznych

styczeń 2019

6

2

400 zł

Szczegóły

 

 

Instrumenty i techniki badawcze  w naukach społeczno-ekonomicznych

 

styczeń 2019

6

2

450 zł

Szczegóły

 

Szkolenie dla kandydatów na parlamentarzystów i członków ich sztabów wyborczych.

-

30

do uzgodnienia

2.500 zł

Szczegóły


Kursy BHP i p.poż.

do uzgodnienia

 

do uzgodnienia

do uzgodnienia

Szczegóły


I pomoc przedmedyczna

do uzgodnienia

 

do uzgodnienia

do uzgodnienia

Szczegóły