Zmiany w podatku VAT i podatkach dochodowych po 01.07.2020 r.

 

 

 

Luty 2021 r.

 

 

 

549 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

6 godzin dydaktycznych* (1 spotkanie)

*godzina dydaktyczna - 45 minut

 

 

Zajęcia odbywają się w tygodniu / w weekendy.

 

Skierowane do osób stosujących prawo podatkowe w codziennej pracy, w tym pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego rozliczania podatku VAT; stosowanie prawa podatkowego w praktyce z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Zmiany w podatku VAT i podatkach dochodowych po 01.07.2020 r." + imię i nazwisko.

 

I.Blok -  Podatek VAT
1. „Biała lista”  podatników.
2. Podzielona płatność (split payment).
3. Nowe obowiązki dokumentacyjne pozwalające na stosowania O% stawki w wewnątrzwspólnotowych dostawach WDT.
4. Nowa struktura JPK-VAT – obowiązki ewidencyjne.
5. Nowe klasyfikacje statystyczne:
- Nomenklatura scalona – kody CN,
- PKWiU 2015.
6. Import towarów procedura uproszczona.
7. Kasy fiskalne on-line– przedłużenie terminu do rozpoczęcia ewidencjonowania.
8. Dyskusja, pytania.

II.Blok -  Podatki dochodowe - zapłata przy pomocy podzielonej płatności, a koszty uzyskania przychodów.


 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

                      ul. 1 Maja 13, piętro VII,

       (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

                           89 5 27 58 25

                      pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.