Wyniki zawodów okręgowych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Gratulujemy !!!

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Olsztynie z ogromną przyjemnością informuje, że uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Olsztynie, Pan Jakub Klicki i Pan Kacper Krasowski zakwalifikowali się do zawodów centralnych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Gratulujemy i życzymy owocnych przygotować do zawodów centralnych !!!

Składamy ogromne podziękowania Panu mgr Andrzejowi Juchno opiekunowi naukowemu za przygotowanie uczniów do zawodów.

Ostatecznie do zawodów centralnych OWE zakwalifikowało się z całej Polski 100 uczniów: 89 chłopców i 11 dziewczyn. Zawody centralne odbędą się w dniach 6 i 7 kwietnia 2019 r. w Serocku.

Wyniki zawodów II stopnia XXXII OWE