Szkolenie on-line dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Planowany termin: 27.02.-18.04.2021 r.

SZKOLENIE

DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego jak również poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

 

Zapraszamy: 

-prezesów i członków zarządów spółek,

-członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,

-pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,

-osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

 

Program kursu:

Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm.

Planowany termin: 27.02.-18.04.2021 r.

Czas trwania kursu: 90 godzin dydaktycznych (on-line).

Cena szkolenia 2.500 zł brutto /zwolnione z VAT/

PROMOCJA! Olsztyńską VIP Kartą* można uzyskać 10% zniżki na "Szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa" organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie. *Olsztyńska VIP Karta upoważnia do korzystania ze wszystkich ofert, promocji i atrakcji dostępnych na portalu: www.rabatol.pl

Więcej szczegółów w zakładce „Rady Nadzorcze”

 

  Zapisy

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1-go Maja 13, piętro VII (pok. 706), 10-117 Olsztyn

 tel. (89) 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl

www.pteolsztyn.edu.pl

FB