Umowa konsorcjum "PTE Północna Grupa Biznesowa".

W dniu 15.01.2016 r. w Olsztynie została zawarta umowa pomiędzy PTE - Oddział w Bydgoszczy i PTE - Oddział w Olsztynie w sprawie powołania konsorcjum PTE Północna Grupa Biznesowa.

W dniu 15.01.2016 r. w Olsztynie została zawarta umowa pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekonomicznym  Oddział w Bydgoszczy i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym  Oddział w Olsztynie w sprawie powołania konsorcjum „PTE Północna Grupa Biznesowa”.