Szkoła Policealna PTE - rozpoczęliśmy nabór - WIOSNA 2021 r.

Kierunek - TECHNIK ADMINISTRACJI.

 

 

 

 

Trwa rekrutacja do BEZPŁATNEJ Szkoły Policealnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie.

 

 

Rozpoczęcie zajęć - koniec lutego 2021 r.

 

Już dziś zapisz się do szkoły i podnieś lub zmień swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Prowadzimy nabór na kierunek: Technik administracji 

 

MATURA nie jest wymagana!!!

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią.

Nauka jest bezpłatna.

Nauka trwa 4 semestry (2 lata); zajęcia odbywają się co drugi weekend.

 

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

 

Czekamy na CIEBIE, liczba miejsc w szkole ograniczona !!!

 

Więcej informacji pod numerami telefonów:

(89) 5 27 24 49, (89) 5 27 58 25

Szkoła Policealna

Polskiego Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1-go Maja 13 (piętro VII); Olsztyn 10-117

www.pteolsztyn.edu.pl