XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2020/20201.

UWAGA !!! Termin rejestracji szkół upływa w dniu 7 października 2020 r.

 

 

W dniu 9 września 2020 r. rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2020/20201. Termin rejestracji szkół upływa w dniu 7 października 2020 r. Zgłoszenia udziału szkół: owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html

Harmonogram zawodów:
do 7 października 2020 r.-  zgłaszanie udziału szkół w zawodach
4 listopada 2020 r.- zawody I stopnia (szkolne)
15 stycznia 2021 r. - zawody II stopnia (okręgowe)
10 i 11 kwietnia 2021 r. - zawody III stopnia (centralne)

 

Szczegóły na stronie internetowej Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: http://owe.pte.pl/