Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O. Olsztyn w gronie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców.

Informacje: Marcin Jucha - Dyrektor, tel. (89) 5 27 24 49