STACJONARNE i ON-LINE.

Read more

Szkolenie ON-LINE (tylko 2 weekendy) !!!

Read more

Planowany termin: 28 lipca - 27 sierpnia 2020 r.

Read more

Prowadzimy nabór na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, IV semestr technik...

Read more

Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XIII edycja), doktorską i habilitacyjną (VII edycja) z zakresu nauk ekonomicznych.

Read more

Informacja dotyczy studentów studiów podyplomowych, którzy nie otrzymali haseł dostępu.

Read more

Zajęcia w dniach 6-7 czerwca 2020 r.

Read more

Termin egzaminu: 18 czerwca–26 czerwca 2020 r.

Read more

Studia podyplomowe e-learningowe.

Read more

Archiwum wiadomości

No news available.