Język japoński dla początkujących

Październik 2020 r.

 

980 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

36 godzin dydaktycznych*, 12 spotkań

* godzina dydaktyczna - 45 minut

              Zajęcia odbywają się 3x w tygodniu w godzinach 16-18

                

Uczestnikami kursu: osoby zainteresowane poznaniem podstaw języka japońskiego.
Zapoznanie się z podstawami języka japońskiego w mowie i piśmie.

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Kurs "Język japoński" + imię i nazwisko.

 

 

1.    Japońskie pismo – sylabariusze hiragana i katakana oraz wybrane znaki kanji.

2.    Miło mi cię poznać. Jestem Ala. Pochodzę z Polski – pierwsze kontakty: podstawowe zwroty grzecznościowe, przedstawianie się.

3.    To jest długopis. Ten długopis jest mój – struktura zdania japońskiego: konstruowanie prostych zdań, zadawanie pytań, przeczenia, określanie przynależności.

4.    Tam jest restauracja z sushi – wskazywanie i pytanie o miejsce.

5.    Ile kosztuje ramen ? – liczebniki, pytanie o cenę.

6.    O której zaczynają się zajęcia ? – określanie czasu, dni tygodnia, miesiące itp.

7.    Lecę z rodzicami samolotem do Japonii – japońskie partykuły: narzędnikowa, kierunkowa itp.

8.    Wczoraj kupiłam w supermarkecie bentō – japońskie czasy: przeszły i teraźniejszo-przyszły.

9.    Nie pojechalibyśmy do Kyōto ? – składanie i przyjmowanie propozycji.

10.  Na Walentynki dostałam od chłopaka czekoladki – czasowniki kierunkowe.

11.  Góra Fuji jest bardzo wysoka – odmiana przymiotników.

12.  Uwielbiam japońską kuchnię – opowiadanie o zainteresowaniach. 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

 89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.