Stylizacja rzęs metodą 1:1 - szkolenie podstawowe

 

Październik 2020 r.

 

850 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

12 godzin dydaktycznych*, 2 spotkania

* godzina dydaktyczna - 45 minut

              Zajęcia weekendowe

                     odbywają się w godzinach 9-14            

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych wykonywaniem przedłużania rzęs. Zapraszamy szczególnie kobiety powyżej 18 roku życia, po maturze, studiach, młode mamy.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz opanowanie umiejętności w uzupełniającej metodzie stylizacji rzęs ( podstawowej metody przedłużania rzęs, czyli metody 1 do 1). Szkolenie jest podstawowym / początkowym etapem nauki stylizacji rzęs. Nabycie kompetencji społecznych w pracy z klientem - obsługi klienta w trakcie wykonywania zabiegu umożliwiających dostosowanie wykonywania zabiegu do potrzeb klienta oraz wzmocnienie orientacji związanej z dalszym rozwojem zawodowym w tym obszarze. Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestnika wiedzy z zakresu przygotowania się do zabiegu w tym: doboru narzędzi i preparatów, technik i metod pracy wykorzystania materiałów; przeciwwskazań do zabiegu; wykonywania procedury zabiegu oraz nabycia umiejętności w zakresie wykonywania zabiegu.

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej

 "Karty zgłoszeniowej "

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Stylizacja rzęs metodą 1:1” + imię i nazwisko.

 

Omówienie zasad bhp oraz stylistyki rzęs, budowę włosa, cykl życia rzęsy, materiałoznastwo, przeciwskazania, choroby, pielęgnacje, alergie, materiały do produkcji rzęs, rodzaje i skręty rzęs,kształty oczu, kierunkowanie rzęs, praktyka na modelce.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

 89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.