Ochrona danych osobowych

listopad 2018

269 zł brutto 

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

 5 godzin dydaktycznych*, 1 spotkanie

* godzina dydaktyczna - 45 minut

              Zajęcia odbywają się w tygodniu; w godzinach 16:00 - 20:00

                

Szkolenie skierowane jest do osób administrujących danymi osobowymi, kadry kierowniczej, pracowników przetwarzających dane osobowe, a także osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie roli i obowiązków osób administrujących danymi osobowymi oraz przekazanie wiedzy dotycząc ej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodni z przepisami. Podczas szkolenia słuchacze uzyskują aktualną wiedzę o prawnych i praktycznych aspektach ochrony danych osobowych.

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej

 "Karty zgłoszeniowej ".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Ochrona danych osobowych” + imię i nazwisko.

 

Program (wg. stanu prawnego na dzień 01.10.2017 r.)

 

1. Idea ochrony danych osobowych i metodyka działania.

Niematerialna i materialna wartość danych osobowych.

Charakterystyka danych wrażliwych i zagrożenia wynikające z ich ujawniania.

Podstawowe metodyki ochrony danych osobowych.

2. Kluczowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

Zakres stosowalności ustawy i rozporządzenia.

Ochrona danych osobowych w przepisach odrębnych.

Definicje pojęć podstawowych dla rozumienia zapisów ustawy.

Organ ochrony danych osobowych i jego uprawnienia.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych.

Zasada informowania osoby od której pobieramy dane osobowe.

Rozszerzona zasada informowania gdy dane pochodzą od pośrednika.

Zasada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób których dotyczą dane osobowe.

Zasada nierozstrzygania spraw osób wyłącznie na podstawie ich danych osobowych w sposób automatyczny.

Zasada nieprzetwarzania danych wrażliwych.

Prawa osób których dotyczą dane osobowe.

Zabezpieczanie danych osobowych.

Zasada kontroli przepływu danych.

Wymóg prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Poziomy bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Dokumentacja ochrony danych osobowych.

Konstruowanie „POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA”.

Tworzenie INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM.

Zasada rejestracji zbiorów danych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Zasady rejestrowania ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

4. Obowiązek rejestracji zbiorów danych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Zasada rejestracji zbiorów danych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Zasady rejestrowania ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

5. Odpowiedzialność prawna w przypadku naruszenia ustawy.

Obszar zachowań karalnych.

Rodzaje kar ich maksymalny wymiar wg aktualnej ustawy oraz kierunek zmian w tym zakresie w związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO (ang.GDPR).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

 89 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.