KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Zmiany w podatku VAT, PIT, CIT w 2018 roku

-

450 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

                                     

10 godzin dydaktycznych, 2 spotkania

*  godzina dydaktyczna - 45 minut

 


Zajęcia w godzinach 16:10-20:00

Szkolenie skierowane do mikroprzedsiębiorców, księgowych.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej 

"Karty zgłoszeniowej".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Zmiany w podatku VAT, PIT, CIT w 2018 roku ” + imię i nazwisko.

 

I. Podatek VAT

1. Obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych oraz składania deklaracji w formie elektronicznej.

2. Stawki VAT na niektóre wyroby medyczne.

3. Kasy rejestrujące

- wystawianie faktur w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej,

- obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących,

- zmiana systemu dofinansowania do nabycia kas.

4. Podzielona płatność (split payment):

- mechanizm działania i zasady regulowania należności w systemie podzielonej płatności,

- rachunki bankowe objęte systemem split payment,

- formy płatności.

5. Transakcje karuzelowe

- charakterystyka transakcji karuzelowych,

- dochowanie należytej staranności kupieckiej warunkiem uniknięcia zarzutu udziału w transakcjach karuzelowych,

- projekt STIR w celu zapobieżenia wyłudzaniu VAT.

 

II. Podatek PIT

1. Podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania.

2. Nieruchomości komercyjne – opodatkowanie.

3. Amortyzacja jednorazowa, podwyższenie limitu zaliczenia do środków trwałych, środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie (darowizna, spadek).

4. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla działalności twórczej.

5. Limit wydatków dla usług niematerialnych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

6. Zagraniczna spółka kontrolowana – limit udziałów, nowa definicja spółki.

7. Opodatkowanie dochodu ze zbycia akcji nabytych w ramach programów motywacyjnych.

 

III. Podatek CIT

1. Wkłady pieniężne do spółki – przychodem podatkowym.

2. Niedostateczna kapitalizacja.

3. Limit wydatków dla usług niematerialnych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

4. Nieruchomości komercyjne – opodatkowanie.

5. Amortyzacja: jednorazowa, podwyższenie limitu zaliczenia do środków trwałych.

6. Możliwość szacowania wartości usług odbiegających od ceny rynkowej.

7. Zagraniczna spółka kontrolowana - limit udziałów, nowa definicja spółki.

8. Koszty uzyskania przychodów – rozliczenie w czasie wstępnej opłaty leasingowej, wyłączenie kwot stanowiących podział wyniku finansowego, odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętej na zakup udziałów (akcji).

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.