Profesjonalna Asystentka

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej 

"Karty zgłoszeniowej ".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Profesjonalna asystentka” + imię i nazwisko.

 

Kurs obejmuje 35 godzin dydaktycznych podzielonych na 2 bloki tematyczne. 

Blok I – 15 godzin dydaktycznych:

1.     Profesjonalizm Asystentki (kultura osobista; prezencja, biznesowy „dress code”).

2.     Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy (etykieta biznesu w pracy Asystentki).

3.     Zasady organizacji i zarządzania biurem (organizacja pracy własnej, przełożonego).

4.     Zapewnienie płynnego obiegu informacji w firmie (planowanie, zarządzanie czasem, priorytety, monitoring realizacji).

5.     Fazy obiegu dokumentów.

6.     Korespondencja (papierowa i elektroniczna):

- instrukcja kancelaryjna,

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji (zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania dokumentacji),

- porządkowanie i archiwizacja dokumentów.

7.   Zasady etykiety w korespondencji przez Internet.

7.     Komunikacja w biznesie (konwersacja, aktywne słuchanie, „small talk”; błędy-jak ich uniknąć).

8.     Profesjonalne prowadzenie rozmów telefonicznych ( telefoniczny savoir-vivre; błędy-jak ich uniknąć).

9.     Przyjmowanie i obsługa interesantów (zasady, etykieta, błędy- jak ich uniknąć).

10.   Organizacja spotkań, narad, wyjazdów, i imprez biznesowych (agenda spotkania; przygotowanie miejsca spotkania, catering, anonsowanie gości, błędy-jak ich uniknąć).

Blok II – 20 godzin dydaktycznych:

11. Pakiet OFFICE – zadania asystenckie w biznesie (WORD,  EXCEL, POWER POINT):

- tworzenie listów formalnych z wykorzystaniem funkcjonalności programu WORD.

- tworzenie listów seryjnych z wykorzystaniem funkcjonalności programu WORD i EXCEL.

- tworzenie kalkulatorów ofertowych z wykorzystaniem programu EXCEL.

- tworzenie elektronicznych grafików i prostych kalendarzy biznesowych w programie EXCEL.

- tworzenie rejestrów kosztów i raportów kosztowych za pomocą tabel przestawnych w programie EXCEL.

-tworzenie baz adresowych i narzędzi do ich przeszukiwania za pomocą zadanego kryterium w programie EXCEL.

-tworzenie profesjonalnych ankiet w arkuszach EXCEL.

-profesjonalne prezentowanie danych przy wykorzystaniu funkcjonalności programów EXCEL, WORD i POWER POINT.

12. Obsługa poczty elektronicznej.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

Telefon:  89 5 27 58 25

 

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.