KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Rachunkowość budżetowa

Październik 2020 r.

Szkolenie on-line !!!


 

850 zł (płatność w 2 ratach)

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

   33 godziny dydaktyczne*

w weekend, on-line

* godzina dydaktyczna - 45 minut

     Zajęcia odbywają się on-line w weekendy

                    w godz. 8:30-16:30

Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw z zakresu systemu rachunkowości jednostki budżetowej jako podstawowej formy jednostki sektora finansów publicznych. W sposób systematyczny i przejrzysty zostaną omówione kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawione także zostaną podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Rachunkowość budżetowa” + imię i nazwisko.

 

    1. Wybrane zagadnienia ustawy o rachunkowości.

  2. Podstawy finansów publicznych.

  3. Klasyfikacje stosowane w jednostkach budżetowych.

  4. Zasady rachunkowości budżetowej.

  5.Plany kont w rachunkowości budżetowej i zasady ewidencji księgowej w poszczególnych zespołach.

   6. Korespondencja kont księgowych przy księgowaniach w j.s.f.p. 

   7. Zamknięcie roku.

   8. Sprawozdawczość budżetowa – wybrane zagadnienia.

   9. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, pok.706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.