KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Zasady ewidencji dowodów księgowych

listopad 2018

       

550 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

4 godziny dydaktyczne*, 1 spotkanie

* godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się w godzinach 16:00 - 19:00

Osoby nie posiadające lub posiadające podstawową wiedzę w zakresie księgowym. 

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej

 "Karty zgłoszeniowej".
Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Zasady ewidencji dowodów księgowych” + imię i nazwisko.

 

1. Klasyfikacja dowodów księgowych.

2. Faktura VAT jako dowód księgowy potwierdzający przychód i koszty.

3. Zasady kontroli  dowodów.

4. Podstawowe zasady ewidencji księgowej w zależności od rodzajów dowodów księgowych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.