Język migowy

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej 

"Karty zgłoszeniowej ".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Kurs języka migowego” + imię i nazwisko.

Lp.

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Razem

1.

Niesłyszący i język migowy

6

-

6

2.

Daktylografia

6

3

9

3.

Ideografia

33

12

45

                                            Razem

45

15

60

 

1.      Niesłyszący i język migowy (6 godzin)

 

•  Ogólna problematyka inwalidztwa.

•  Osoby niesłyszące w odbiorze społecznym - fakty i mity.

•  Zasady kontaktu z osobami niesłyszącymi.

•  Konsekwencje utraty słuchu.

•  Sposoby komunikowania się niesłyszących i z niesłyszącymi.

•  Tożsamość środowiskowa i kulturowa Głuchych.

•  PJM czy SJM.

 

2.      Daktylografia (9 godzin)

 

•  Zasady przekazywania alfabetu palcowego. Ćwiczenia usprawniające ręce i nadgarstki.

•  Wprowadzenie i utrwalenie znaków liter statycznych. Liczebniki główne do 10.

•  Wprowadzenie i utrwalenie znaków liter w pozycji odmiennej od klasycznej. Liczebniki główne do 100.

•  Wprowadzenie i utrwalenie znaków liter dynamicznych. Liczebniki główne do 1000.

•  Wprowadzenie i utrwalenie znaków liter będących modyfikacją znaków statycznych.

•  Wprowadzenie i utrwalenie znaków digrafów.

•  Znaki i zasady uzupełniające daktylografię.

•  Ćwiczenia utrwalające i usprawniające technikę migania.

•  Powtórzenie daktylografii. Dyktando z daktylografii.

 

3.      Ideografia (45 godzin)

 

1.      Ideografia znaki podstawowe. (3 godziny)

2.      Ideografia – pierwszy kontakt. (5 godzin)

3.      Ideografia – praca i zatrudnienie. ( 5 godzin)

4.      Ideografia – edukacja.  (5 godzin)

5.      Ideografia – zdrowie. (4 godziny)

6.      Ideografia – dom i rodzina. (5 godzin)

7.      Ideografia – urzędy i instytucje. (5 godzin)

8.      Ideografia – kultura, sport, wypoczynek. (5 godzin)

9.      Ideografia – rachuba czasu. (4 godziny)

10.     Ideografia – do dyspozycji nauczyciela. (4 godziny)

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

                    ul. 1 Maja 13, piętro VII,

          (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

                             89 5 27 58 25

                     pte@pteolsztyn.edu.pl

 

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.