Pozyskiwanie klientów poprzez optymalizację marketingu wyszukiwarek internetowych

  

I połowa maja 2018 r.

160 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

12 godzin dydaktycznych*, 3 spotkania

*godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się w godzinach 16:10-20:00

 

Osoby posiadające podstawową wiedzę w zakresie korzystania z Internetu. Słuchacz powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera (grupy 12–osobowe).

 

Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie marketingu wyszukiwarek internetowych w celu pozyskiwania nowych klientów/zamówień dla przedsiębiorstwa.

Analiza źródeł pozyskiwania klientów/zamówień.
Optymalizacja firmowej strony internetowej pod kątem użytkowników.
Optymalizacja firmowej strony internetowej pod kątem wyszukiwarek internetowych (WSO).
Podstawowe działania SEO dla firmowej strony internetowej.

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) wypełnionej

"Karty zgłoszeniowej".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Pozyskiwanie klientów poprzez optymalizację marketingu wyszukiwarek internetowych" + imię i nazwisko.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.