Zasady prowadzenia rozmowy z klientem

I połowa maja 2018 r.

1.080 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

20 godzin dydaktycznych*, 4 spotkania

* godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się w godzinach 16:00-20:00

 

Kurs skierowany jest do:

Osób chcących poznać zasady rozmowy z klientem.

Kadry kierowniczej, pracowników, właścicieli firm, menedżerów.

 

Poznanie:

1.    Zasady skutecznego porozumiewania się.

2.    Etapów rozmowy z klientem.

Dopasowanie  stylu komunikacji własnej do stylu klienta.

Pokonanie przeszkód występujących w czasie rozmowy z klientem.

Przećwiczenie umiejętności sprzyjających efektywnej komunikacji w kontakcie bezpośrednim.

Przekazanie wiedzy na temat technik i narzędzi wykorzystywanych podczas bezpośredniej obsługi klienta.

Rozwijanie umiejętności:

1.    Sprzyjających efektywnej komunikacji z klientem.

2.    Planowania własnych działań w sposób zapewniający skuteczną realizację zadań i dających poczucie satysfakcji.

3.    Odmawiania, reagowania na atak i krytykę.

Dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu technik i narzędzi pomocnych w trudnych sytuacjach.

Korzyści ze szkolenia:

Wzrost umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta.
Rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji.
Unikanie trudnych sytuacji podczas rozmów z klientami.
Skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach.
Umiejętność dostrojenia się do typu klienta.
Wzrost jakości obsługi klientów:
-  Zmniejszenie liczby reklamacji
-  Mniejsza ilość trudnych sytuacji podczas obsługi klientów
-  Wzmocnienie postawy pro-klienckiej
-  Wzrost zadowolenia i lojalności klientów
-  Uzyskanie pożądanego wizerunku firmy
-  Zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników

Umiejętność reagowania na atak i krytykę.

Wiedza o klientach.

Bezpośrednia obsługa klienta.

Efektywna komunikacja.

-Kiedy komunikacja jest efektywna?

-Narzędzia efektywnej komunikacji.

     Powitanie.

Ustalenie celu rozmowy i szczegółów pozwalających na przygotowanie i zaprezentowanie rozwiązania.

Typologia klientów i dostrajanie się do poszczególnych typów.

Kontrolowanie rozmowy oraz przekazywanie informacji i propozycji rozwiązań.

Rola wyraźnej komunikacji w budowaniu relacji interpersonalnych.                                                           

Odpowiadanie na zastrzeżenia klientów.

Asertywność podczas rozmowy telefonicznej.

Podsumowanie i zakończenie rozmowy.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej "Karty zgłoszeniowej".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs "Zasady prowadzenia rozmowy z  klientem„ + imię i nazwisko.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności.

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.