Szkolenia w 2020 roku.

Aktualizacja 14.01.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H A R M O N O G R A M    S Z K O L E Ń

 

 (Aktualizacja 14.01.2020 r.)

S Z C Z E G Ó Ł Y

 

Zapisy

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII (pok. 706), 10-117 Olsztyn

tel. 89 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl