Szkolenia 2018 r.

Aktualizacja 17 października 2018 r.

 

H A R M O N O G R A M    S Z K O L E Ń

 (Aktualizacja 17.10.2018 r.; godz. 13:00)

Prowadzimy nabór na jesienną edycję szkoleń

WRZESIEŃ 2018 r.

 

S Z C Z E G Ó Ł Y

 Zapisy

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII (pok. 706), 10-117 Olsztyn

89 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl