Szkolenia w 2019 roku.

Aktualizacja 31 lipca 2019 r.

 

H A R M O N O G R A M    S Z K O L E Ń

 (Aktualizacja 31 lipca 2019 r.; godz. 10:30)

 

S Z C Z E G Ó Ł Y

 Zapisy

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII (pok. 706), 10-117 Olsztyn

89 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl