Rozpoczyna się XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2019/2020.

Do dnia 7 października 2019 r. szkoły zgłaszają udział uczniów w zawodach.

 

Szanowni Państwo,

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

W roku szkolnym 2019/2020 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. Honorowy patronat nad XXXIII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, począwszy od roku szkolnego 1987/1988. Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół średnich z całego kraju oraz ich nauczycieli. Znajduje to wyraz w liczbie uczestników i szkół przystępujących do zawodów każdej edycji Olimpiady.

W dotychczas zorganizowanych trzydziestu dwóch edycjach Olimpiady udział wzięło ponad 330 tys. uczniów.

Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzenie wiedzy ekonomicznej, w tym świadomości jej znaczenia oraz zainteresowań przedmiotem, wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają stwierdzić, że cele te są realizowane z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady są obecnie uznanymi naukowcami, przedsiębiorcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szczebla administracji państwowej.

Dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są co roku nagrody pieniężne i rzeczowe.Jednocześnie warto podkreślić, że udział uczniów w finałach ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych umacnia pozycję szkoły w rankingach szkół średnich. Dodatkowo informujemy, że z grona najlepszych uczestników XXXIII OWE Komitet Główny wybierze reprezentantów Polski na zawody Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej.

Zakres tematyczny zawodów poszczególnych stopni jest zbieżny z podstawą programową nauczania w liceach ogólnokształcących oraz technikach. Uczestnicy powinni dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z dziedzin określonych w programie Olimpiady z uwzględnieniem problematyki, do której nawiązuje myśl przewodnia bieżącej edycji.

Kalendarium XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

zawody I stopnia (szkolne) - 6 listopad 2019 r.

zawody II stopnia (okręgowe) - 10 stycznia 2020 r.

zawody III stopnia (centralne) - 4 i 5 kwietnia 2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znajdują się na stronie internetowej www.owe.pte.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Wszystkim uczestnikom Olimpiady już dziś życzymy wielu sukcesów w jej bieżącej edycji.