Szkolenie dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa

Planowany termin: 7 grudnia 2019 r. - 2 lutego 2020 r.

SZKOLENIE DLA

KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

RAD NADZORCZYCH

SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego jak również poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

 

 Zapraszamy: 

-prezesów i członków zarządów spółek,

-członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,

-pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,

-osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

 

Program kursu:

Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm.

Planowany termin szkolenia: 7 grudnia 2019 r. - 2 lutego 2020 r.

Czas trwania kursu: 90 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: weekendowa (sobota niedziela); w godzinach 8.00 - 18.00

Miejsce zajęć: siedziba PTE O. Olsztyn, ul. 1 Maja 13, Olsztyn

Cena szkolenia: 2.500 zł brutto /zwolnione z VAT/ – koszt uczestnictwa jednej osoby.

 

PROMOCJA !

Olsztyńską VIP Kartą* można uzyskać 10% zniżki na "Szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa" organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie. 

*Olsztyńska VIP Karta upoważnia do korzystania ze wszystkich ofert, promocji i atrakcji dostępnych na portalu: www.rabatol.pl oraz ofert specjalnych i B2B (BIZNES), dla posiadacza karty i osoby towarzyszącej. Karta daje także pierwszeństwo przy rezerwacji miejsc (restauracje, eventy, atrakcje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, kursy, szkolenia).

W cenie kursu koszty przeprowadzenia zajęć, drukowane materiały dydaktyczne, aktualne akty prawne w formie elektronicznej, przerwy kawowe, zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu.

 

Więcej szczegółów w zakładce „Rady Nadzorcze” lub pod telefonem:  tel. (89) 5 27 24 49 lub mailowo: pte@pteolsztyn.edu.pl