Rekrutacja do Szkoły Policealnej w roku szkolnym 2018/2019.

Technik rachunkowości / Technik administracji / Technik informatyk.

 

 

Rekrutacja 2018/2019.

 

Zapraszamy osoby, które chcą  zdobyć nowy zawód do naszej bezpłatnej szkoły policealnej. O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

 

Kształcimy w zawodach:

Technik rachunkowości

Technik administracji

Technik informatyk

 

 

Zajęcia odbywają się w jednym miejscu w  CENTRUM MIASTA. Posiadamy własne sale dydaktyczne i pracownie komputerowe.

Nauka w naszych szkołach jest bezpłatna, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:

Kwestionariusz i podanie  wypełnione osobiście w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem e-mail,

Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,

Zdjęcie legitymacyjne (na odwrocie podpisane) - 1 szt.,

Dowód osobisty do wglądu,

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

 

 

Zapisy: 89 5 27 24 49