Zmiana terminu zawodów szkolnych XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

UWAGA!!! Komitet Główny wyda komunikat dotyczący dokładnej daty przeprowadzenia zawodów I stopnia.

 

Informacja z dnia 27.10.2020 r.!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów I stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w terminie co najmniej 7 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych wynikających z Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Komitet Główny wyda komunikat dotyczący dokładnej daty przeprowadzenia zawodów I stopnia.

 

Zapraszamy do śledzenia strony z Aktualnościami